להדפסת התוכנית לחץ כאן

יום א', 28 באוקטובר 2012

08:00 - 08:30 התכנסות, הרשמה וביקור בתערוכה
08:30 - 11:15

מליאת פתיחה: אבטחת אספקת האנרגיה -יעדים אסטרטגיים

הרצאות פתיחה
ד"ר עמית מור, מנכ"ל משותף אקו אנרג'י
מר שאול צמח, מנכ"ל משרד האנרגיה והמים מר שאול צמח, מנכ"ל משרד האנרגיה והמים
פרופ' יוג'ין קנדל, ראש המועצה הכלכלית חברתית, משרד ראש הממשלה
Mr. Solon Kassinis, Director of Energy Services, Ministry of Commerce, Industry and Tourism, Cyprus
Dr. Costis Stambolis, CEO, Institute of Energy for SE Europe (IENE)
Mr. Ken Hyatt, Acting Deputy Under Secretary of Commerce, Washington D.C.

טקס הענקת אות איש/אשת השנה במשק האנרגיה

חיפושים והפקת גז טבעי – האתגרים שבדרך

 • פיתוח שדה תמר: מתי יגיע הגז?
 • האם תנופת החיפושים תמשך?
 • האם תתקיים תחרות בהספקת הגז?
 • כניסה צפונית – מי יקים את התשתית לחוף?
יו"ר: ד"ר עמית מור, מנכ"ל משותף אקו אנרג'י
Mr. Lawson Freeman, Vice President of Eastern Mediterranean, Noble Energy Inc. :הרצאת פתיחה
מר גדעון תדמור, מנכ"ל אבנר
מר אוהד מראני, מנכ"ל הכשרת הישוב אנרגיה
מר יגאל לנדאו, מנכ"ל, רציו חיפושי נפט
עו"ד רנל יופה, ראש קבוצת האנרגיה, מיתר ליקוורניק גבע & לשם ברנדווין
11:15 - 11:45 הפסקת קפה
11:45 - 13:15

יצוא גז טבעי או גז לשימוש מקומי בלבד?

 • האם יש לאפשר יצוא גז טבעי מישראל?
 • האם יתאפשר להקים מתקן יבשתי ליצוא LNG?
 • FLNG - יצוא גז טבעי במתקנים ימיים צפים
 • הקמת מתקן הנזלה בקפריסין
יו"ר: ד"ר עמית מור, מנכ"ל משותף אקו אנרג'י
הרצאת פתיחה:
Adv. Steven Wardlaw, Partner in Charge, Baker Botts, London
Ms. Kathleen Eisbrenner, CEO, Next Decade, Houston
______________________
גב' אלונה שפר, מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה
אלוף (מי"ל) עמוס ירון, יו"ר קצא"א
מר יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים
מר ביני זומר, דירקטור לענייני חוץ, נובל אנרג'י
13:15 - 14:30 ארוחת צהרים
14:30 - 15:40

מעבר לגז טבעי, הולכה, חלוקה ושיווק

 • הולכת הגז – מתי יגיע לכל תחנות הכח והלקוחות הגדולים
 • מכרזי החלוקה: מתי יגיע הגז לאזורי התעשייה? מהו מודל ההתקשרות עם לקוח?
 • האם יהיה מספיק גז לאספקה לתעשייה?
 • הסבת לקוחות במגזרי החשמל והתעשייה לשימוש בגז טבעי
דברי ברכה: Senator Mary Landrieu, Louisiana
יו"ר: עו"ד יוסי פריצקי, לשעבר שר התשתיות הלאומיות
מר רון חיימובסקי, יו"ר נתג"ז
גב' נאוה סלע, יו"ר ועדת האנרגיה, התאחדות התעשיינים
מר משה שפיצר, מנכ"ל, נגב גז טבעי
מר גיא זילברמן, מנכ"ל דלק גז, דלק חברת הדלק הישראלית
15:40 - 16:00

דו"ח גרינפיס: Energy [R]evolution for Israel

Mr. Sven Teske, Renewable Energy Director, Greenpeace International
16:00 - 17:00

גז טבעי ואנרגיות מתחדשות ושימושים נוספים לגז

 • גז טבעי כגיבוי לאנרגיה סולארית
 • הפקת מתנול, בנזין וסולר מגז טבעי
 • גז טבעי כחומר גלם לתעשיית הדשנים ולתעשייה הפטרוכימית
יו"ר: ד"ר ברכה חלף, מנהלת תחום תחליפי נפט, משרד האנרגיה והמים
מר ישראל קרויזר, נשיא Brightsource II
מר יוסי אנטורג, מנהל פרויקט המתנול, דור כימיקלים
מר גדי מנדלסון, סמנכ"ל טכנולוגיות, קבוצת בז"ן
אלוף (מיל') ד"ר יום טוב סמיה, נשיא IC-Green Energy
ד"ר סאלח מנאסרה, מייסד ומנכ"ל יפא אנרג'י
17:15 סיום היום הראשון

יום ב', 29 באוקטובר 2012

08:00 - 09:00 התכנסות, הרשמה וביקור בתערוכה
09:00 - 10:30

מליאת פתיחה: משק החשמל – תחרות ורגולציה

 • האם חברת החשמל על סף קריסה פיננסית וכיצד ייפתר המשבר?
 • האת תתקיים תחרות בהספקת החשמל?
 • בכמה עוד יעלו תעריפי החשמל?
יו"ר: ד"ר עמית מור, מנכ"ל משותף אקו אנרג'י
הרצאות פתיחה
אלוף (מיל') יפתח רון טל, יו"ר חברת החשמל
גב' אורית פרקש-הכהן, יו"ר הרשות לשירותים ציבוריים–חשמל
______________
מר דוד (מיקו) צרפתי, יו"ר ועד העובדים, חברת החשמל
ד"ר יהודה ניב, מנהל מינהל החשמל משרד האנרגיה והמים
מר אמיר חייק, מנכ"ל התאחדות התעשיינים
מר איתן מאיר, מנכ"ל דליה אנרגיה
עו"ד ענת קליין, שותפה, ראש תחום אנרגיה ותשתיות, גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'
10:30 - 11:00 הפסקת קפה
11:00 - 11:15

The Quest for Energy Independence

Mr. R. James Woolsey, Venture Partner, Lux Capital Management, Managing Director, Energy Security Partners, Former CIA Director
11:15 - 13:00

שוק ההון והשקעות

שיח אנליסטים

 • פאנל אנליסטים מובילים הסוקרים את חברות האנרגיה הנסחרות בבורסה בישראל
יו"ר: מר שמעון סרוסי, מנכ"ל משותף, אקו אנרג'י
מר גיל בשן, אנליסט אנרגיה, מחלקת המחקר, אי. בי. אי.
מר יואב בורגן, מחלקת מחקר, Sell Side פועלים סהר
מר ערן יונגר, אנליסט אנרגיה, מגדל שוקי הון
גב' אלה פריד, אנליסטית בכירה, לאומי שוק הון

מימון והשקעות במשק האנרגיה

 • מימון פרויקטים של תשתיות חשמל וגז טבעי
 • מימון פרויקטים של אנרגיה מתחדשת
 • גיוס הון באמצעות הנפקות בבורסה לציבור ולמשקיעים מוסדיים
 • מרכיב האנרגיה בתיקי השקעות של הציבור ושל המשקיעים מוסדיים
יו"ר: מר שמעון סרוסי, מנכ"ל משותף, אקו אנרג'י
הרצאת פתיחה: מר רן שלח, שותף מנהל, קרן נוי להשקעה בתשתיות ואנרגיה
מר רון מאור, מנכ"ל מודיעין אנרגיה
ד"ר בועז שוורץ, מנכ"ל דויטשה בנק ישראל
מר אופיר דורון, ראש תחום אנרגיה, מגדל חיתום וקידום עסקים
13:00 - 14:15 ארוחת צהריים
14:15 - 15:40 מושבים מקבילים

משק הדלק

רשת חכמה

 • תמורות בסחר, זיקוק ואחסון דלקים בישראל ובשוקים הבינלאומיים
 • האם מרווח שיווק הדלק מאפשר תחרות?
 • חוק משק הדלק: מטרות ויעדים
הרצאת פתיחה: ד"ר גל לופט, יועץ בכיר, המועצה האמריקאית לבטחון אנרגטי
יו"ר, ד"ר דוד תדמור, שותף מנהל, תדמור ושות', לשעבר הממונה על הגבלים עסקיים
מר ישראל יניב, מנכ"ל דור אלון אנרגיה
מר רפי טטרקה, מנכ"ל תש"ן
מר דני בן-נר, מנכ"ל טן חברה לדלק
 • טכנולוגיות שלרשת חכמה וכיצד ניתן ליישמן בישראל?
 • מי יבצע את ההשקעה?
 • רגולציה נדרשת
יו"ר: מר אלעד שביב, מנכ"ל האיגוד הישראלי לאנרגיה חכמה
פרופ' גדי גולן, נשיא המכון הטכנולוגי חולון
ד"ר קובי יהב, מנהל הרשת הארצית, חברת החשמל
ד"ר שלמה ולד, המדען הראשי, משרד האנרגיה והמים
מר עמית אפללו, מנכ"ל גרין פאוור מנג'מנט
15:50 - 17:00

תחבורה אלטרנטיבית

 • האם ישראל יכולה להיגמל מהנפט בסקטור התחבורה?
 • רכב היברידי או רכב חשמלי?
 • רכב מונע בגפ"מ ובגז טבעי
 • דלקים ביולוגיים לתחבורה?
יו"ר: ד"ר ארז סברדלוב, מנכ"ל חושבה לתכנון
מר שי עזרא, מנהל חטיבת תעשיה וגז אוטומטיבי, דור אלון טכנולוגיות גז
מר יריב נורנברג, מנהל תחום רגולציה בינלאומית, Better Place
ד"ר סובחי בשיר, מנכ"ל ומייסד חברת טרנסביודיזל
מר אבנר פלור, מנהל אגף הרכב, משרד התחבורה
17:00 נעילת הוועידה
התוכנית נתונה לשינויים
הדוברים הזרים ירצו באנגלית

פיקסליין - רישום לכנסים .Copyright © 2012 EcoEnergy & Tachlit. All rights reserved