פרסם אצלנו
צור קשר
יום שבת 20.07.2024אקו אנרג'י מ.ס. (2001) בע"מ
   

יעוץ כלכלי אסטרטגי

בית אקרשטיין, רח' מדינת היהודים 103, ת"ד 4079, הרצליה פיתוח 46140

טל' 9579331- 09, פקס' 9564255- 09, e-energy@ecoenergy.co.il, www.ecoenergy.co.il

האם ישראל יכולה להפחית את תלותה ביבוא הנפט?

מאת ד"ר עמית מור ושמעון סרוסי

· האם ישראל יכולה למצוא תחליפים לנפט בעולם שבו הביקוש לנפט ומוצריו צפוי לגדול בכ- 40% עד שנת 2030, כשני שלישים מרזרבות הנפט ממוקמות במדינות המפרץ הפרסי וכשני שלישים מתפוקת הנפט מיועדים לתחבורה?

· ישראל צורכת כ- 11 מיליון טון נפט לשנה. צריכת הנפט בישראל ירדה ב- 8% בחמשת השנים האחרונות בשל המעבר לשימוש בגז טבעי בייצור חשמל ובתעשייה. מגמה זו יחד עם הירידה במחירי הנפט הפחיתה את ההוצאה על יבוא נפט ומוצריו מ- 8 מיליארד דולר בשנת 2008 לכ- 4.5 מיליארד דולר בשנת 2009.

· באפשרות המשק לצמצם עוד יותר את התלות ביבוא דלקים באמצעות יישום מדיניות של שימור והתייעלות אנרגטית, ניצול אנרגיות מתחדשות ומשאבי אנרגיה פוסילית מקומית, כולל הגז הטבעי ופצלי השמן.

הביקוש העולמי לנפט ומחירו

הנפט צפוי לשמור על משקלו כמקור האנרגיה הראשוני המוביל גם בעשורים הבאים. צריכת הנפט העולמית עמדה בחודשים האחרונים על כ- 85 מיליון חביות ליום בממוצע. על פי מרבית התחזיות, הביקוש לנפט צפוי לגדול עד שנת 2030 בכ- 40%, אף כי משקלו היחסי בסל הדלקים העולמי צפוי להמשיך ולקטון. כשני שלישים מתצרוכת הנפט העולמית נצרכת עדיין כדלק לתחבורה – בנזין, סולר, ודלק למטוסים ולאניות והיתר כדלק לחימום ולתעשייה וכחומר גלם לתעשייה הפטרוכימית.

בשנים האחרונות מחירי הנפט נתונים לשינויים חדים ומחירו האמיר לשיא של 147 דולר לחבית ביולי 2008, ובשבועות האחרונים מחירו נע ברמה גבוהה של 50-70 דולר לחבית. חשוב לציין כי מחיר ממוצע סביב רמה של 60 דולר לחבית הינו מחיר גבוה - פי 4 ממחיר ממוצע של 17 דולר לחבית ששרר בשנים 1985-2003.

הסיבה העיקרית לנסיקת מחירי האנרגיה בשנים האחרונות הינה הגידול החד בביקושים, בעיקר בסין ובהודו שכלכלותיהן צומחות בקצב מהיר, מגמה הצפויה ככל הנראה להימשך גם בעשור הקרוב. ירידת הביקושים בשנה האחרונה נובעת מהצמצום בצריכה בשל המיתון העולמי, מיתון שהביא גם לירידה בתנופת ההשקעות בחיפושים ופיתוח של מאגרים חדשים, דבר שעשוי להתבטא במחסור ובעליית מחירים נוספת כשהעולם יצא מהמיתון והביקוש לנפט יגבר. עליות וירידות המחירים הועצמו כתוצאה מפעילות ספקולטיבית בנגזרים פיננסיים של חוזים ואופציות של נפט ומוצריו.

גורמים נוספים המשפיעים על המחירים הינם שיבושים בתפוקה הנובעים מאירועים פוליטיים, דוגמת פגיעה בתפוקת הנפט בניגריה ושיבושים ביצוא הנפט העיראקי. יודגש כי כשני שליש מרזרבות הנפט המוכחות מצויות במדינות המפרץ הפרסי, ובראשן סעודיה, אירן, ועיראק, מדינות שקיים חשש ליציבות משטריהן. החשש לשיבושים בהספקת הנפט כתוצאה מאירועים פוליטיים, דוגמת תכנית הגרעין האיראנית, תורם אף הוא לעתים לעליית המחירים.

גם מזג האוויר הינו גורם המשפיע על מחירי האנרגיה. בנוסף לעונתיות הקיימת בביקושים לאנרגיה, בשנים האחרונות אירעה פגיעה קשה בתשתיות הפקת נפט וגז ובבתי זיקוק כתוצאה מהוריקנים דוגמת ריטה וקטרינה, ששכיחותם הולכת ועולה כתוצאה משינויי האקלים הגלובאליים. נציין כי שינויים אלה מתרחשים, בין היתר, בשל פליטת דו תחמוצת הפחמן הנובעת מהשימוש הגובר בדלקים הפוסיליים – נפט, פחם וגז טבעי.

שיבושים בהספקה אינו נחלתו של הנפט בלבד. בשנים האחרונות גברה הדאגה באירופה לביטחון הספקת הגז הטבעי מרוסיה המהווה כשליש מהצריכה האירופית, וזאת נוכח הפסקות מתמשכות של הספקת הגז לאוקראינה, דרכה עובר כ- 90 אחוזים מהגז הרוסי לאירופה, בשל סכסוך מסחרי על מחיר הגז הרוסי. החשש מהגדלת התלות והגידול ביבוא הגז מרוסיה בעשורים הבאים מביא את מדינות אירופה להגביר את השימוש במקורות אנרגיה חליפיים ומקורות אספקת גז נוספים, דוגמת הקמת צינור הנאבוקו המתוכנן להוביל גז טבעי דרך תורכיה מאזרביאג'ן ומדינות נוספות באגן הים הכספי, עיראק, מצרים, ויתכן שבעתיד אף מאירן.

צריכת הנפט בישראל
צמצום צריכת הנפט בישראל נובע בעיקר מהירידה בצריכת המזוט והסולר בתחנות הכוח של חברת החשמל כתוצאה מהמעבר לגז טבעי שהחל בשנת 2004. צריכת מוצרי הנפט בישראל והרשות הפלשתינאית עמדה בשנת 2008 על כ- 11.4 מיליון טון, ירידה של 2% יחסית לשנת 2007 וירידה של 8% יחסית לשנת 2003. תהליך זה של צמצום בצריכת הנפט צפוי להמשך בשנים הקרובות עם השלמת הקמתה של תשתית הגז הטבעי וחיבורם של מפעלי תעשיה ותחנות כוח נוספות לצנרת הגז הטבעי. יחד עם זאת, בטווח הארוך סך צריכת מוצרי הנפט בישראל עשוי לחזור ולעלות. זאת מכיוון שהביקוש לבנזין וסולר בסקטור התחבורה צפוי להמשיך ולגדול, אלא אם כן יחול שינוי דרסטי במאפייני צריכת הדלקים בכלי הרכב, דוגמת מעבר ניכר לשימוש ברכב חשמלי.

בחודשים ינואר–מאי 2009 ירדה צריכת מוצרי הנפט ב- 10% יחסית לתקופה המקבילה בשנת 2008, וזאת בשל המיתון במשק. עיקר הירידה התבטא בירידת צריכת המזוט והסולר במגזר התעשייתי, אשר ירדו ב- 15% וב- 7% בהתאמה, ובשימוש בסולר להובלה שירד ב- 7%. ירידה נרשמה גם בצריכת הסולר והמזוט של חברת החשמל בשל המעבר לגז טבעי והחורף הקל יחסית בשנה זו. יודגש כי למרות המיתון חלה בחמשת החודשים הראשונים של שנת 2009 עליה של אחוז אחד בצריכת הבנזין, תופעה שניתן להסבירה בקשיחות הביקוש לנסיעה ברכב פרטי, שחלק ניכר ממנו הינו רכב צמוד ממקומות העבודה.

למעלה מ- 90% מהנפט הגולמי מיובא לישראל מרוסיה ומדינות ברית המועצות לשעבר. בשנים האחרונות גבר יבוא הנפט באזרביאז'ן דרך גרוזיה ותורכיה, עם חנוכת צינור הנפט BTC המוביל נפט גולמי מבאקו דרך טיבליסי בירת גרוזיה לנמל הנפט צ'האן שבים התיכון בדרום מזרח תורכיה.

נטל יבוא הנפט הגולמי למשק עמד בשנת 2008 על כ- 8 מיליארד דולר וזאת יחסית ל- 1.8 מיליארד דולר בשנת 2000. להערכתנו עלות יבוא הנפט הגולמי למשק תעמוד בשנת 2009 על כ- 4.5 מיליארד דולר, וזאת בהנחה שמחיר הנפט הממוצע המיובא למשק יעמוד על כ- 60 דולרים לחבית עד סוף השנה.

הפחתת התלות ביבוא נפט למשק

ישראל יכולה לשמש דוגמא למדינות העולם ולצמצם את תלותה ביבוא דלקים ונפט, דבר שיביא לתועלת כלכלית וגיאופוליטית גבוהה למדינה תוך הפחתת פליטת גזי חממה. באפשרות המשק לחסוך כ- 20% ויותר בצריכת האנרגיה וזאת באמצעות יישום מגוון אמצעים לשימור והתייעלות אנרגטית, שימוש מושכל בחשמל ובדלקים במגזרי התעשייה והתחבורה, תוך עידוד המעבר לנסיעה בכלי רכב חסכניים בדלק. במקביל יש לקדם את המעבר לניצול אנרגיות מתחדשות ובראשן אנרגיית השמש לייצור חשמל, חימום וקירור, וכן אנרגיית רוח וביומסה, כולל ניצול פסולת אורגנית, ביתית וחקלאית, להפקת דלקים ביולוגיים וחשמל. להערכתנו עודף התועלת למשק מהתייעלות אנרגטית ומשימוש באנרגיות מתחדשות עולה על מיליארד דולר בשנה.

הקטנה חדה בתלות בנפט תתאפשר עם ימומש מעבר הדרגתי לשימוש בכלי רכב חשמליים, בפרט אם החשמל הנוסף הדרוש לטעינת מצברי הרכב ייוצר ברובו מאנרגיות מתחדשות. להפחתת התלות הגיאו-אסטרטגית ביבוא דלקים יתרמו גם הפקת גז טבעי מהמקורות שהתגלו במים העמוקים שמול חופי ישראל, ובטווח הארוך יותר גם הפקת נפט מהמרבצים הגדולים של פצלי השמן המצויים בשפלה ובנגב. רגולציה וחקיקה שיעודדו התייעלות אנרגטית ושימוש באנרגיות מתחדשות תביא גם ליצירת אלפי מקורות תעסוקה חדשים. נדגיש כי מימוש אמצעים אלה להפחתת התלות בנפט ומוצריו מחייבת מדיניות נמרצת ועקבית של הממשלה וזאת ללא הקצאת תקציבים משמעותית.

__________________________________________________________________

ד"ר עמית מור ושמעון סרוסי הינם מנכ"לים משותפים בחברת אקו אנרג'י לייעוץ וייזום כלכלי ופיננסי בתחומי האנרגיה, תשתית ואיכות הסביבה.

צריכת אנרגיה ראשונית בעולם על פי סוגי דלקים 1980-2030מקור: סוכנות המידע של משרד האנרגיה האמריקאי, יוני 2009מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy