פרסם אצלנו
צור קשר
יום שבת 20.07.2024

דעות

מדיניות רשות החשמל בנוגע לייצור אנרגיה סולארית – 

פגיעה קשה בעתודות הקרקע של מדינת ישראל

מאת: זאבי פרץ, מנכ"ל שחר אנרגיה*

רשות החשמל פרסמה את תוכניתה להסדרת ייצור אנרגיה סולארית במדינת ישראל והזמינה את העוסקים בענף והציבור הרחב להשמיע את עמדתו במסגרת הליך שימוע. ראשית, יש לברך על עצם גיבוש מסמך השימוע שלאחר תקופה ממושכת של אי ודאות ושינויים תכופים בתקנות, מבקש להסדיר את התשתית החוקית לפעילות ענף חשוב זה. עם זאת, חובה להתריע על עיוותים וחוסר סבירות בתוכנית, שעלולים לגרום לנזק ארוך טווח למדינת ישראל.רשות החשמל מציעה שתי רמות של מחיר מובטח לייצור החשמל: 1.55 שקל לבתים פרטיים ומערכות מסחריות על גגות מבנים ו-1.49 שקל למערכות בינוניות על קרקעותההפרש המוצע הוא זניח ויגרום ליזמים להעדיף פרויקטים קרקעיים שהם פשוטים וזולים יותר להקמה, תוך שימוש בזבזני ומיותר במשאבי הקרקע המוגבלים של מדינת ישראל. לשם ההשוואה, הפער בין מערכת המוצבת על גבי גג לבין מערכת קרקעית מגיע בסין ל-72%, בשוויץ 53%, בבריטניה 42% ובגרמניה 34%.  קרקע שתיתפס על ידי פרויקט סולארי תהיה בלתי שמישה לכל מטרה אחרת למשך כ-20 שנה. יתירה מכך, הנחת התשתית להקמת הפאנלים הסולאריים, תפעול המיזם והתחזוקה,עלולים לפגוע בקרקע בצורה בלתי הפיכה ולהפוך אותה לבלתי שמישה בעתיד לשימוש חקלאי. עידוד הקמת פרויקטים סולאריים על גבי גגות הוא אינטרס עליון של מדינת ישראל. על פי עבודת מחקר שערך רן ורדימון ממכון דש"א (דמותה של ארץ), שטח הגגות הבלתי מנוצלים מגיע להיקף בלתי נתפס של 251 מיליון מ"ר. כמובן שאי אפשר לנצל את כולם לאנרגיה סולארית, אך הם מספיקים בהחלט למילוי הצרכים בשנים הבאות בלי שיהיה צורך לפגוע בעתודות הקרקע.

הקרקע היא נושא טעון בארץ ישראל ומושא למאבקים ארוכי שנים בין יהודים וערבים, בין ישובים כפריים לעירוניים, בעלי קרקע ופולשים ועוד ועוד. מצוקת הקרקעות היא אחד הגורמים שמניעים ומדרבנים את העלייה החדה במחירי הנדל"ן, שפוגעת בעיקר בזוגות צעירים. מוזר בעיני שהשרים שאמונים על שמירת משאבי הקרקע של ארצנו והארגונים הירוקים לא מצאו לנכון עד כה להשמיע את דעתם במסגרת הליך השימוע. זאת ועוד, מכיני המסמך נטלו לעצמם חרות לפעול בניגוד מפורש למדיניות שר התשתיות וממשלת ישראל והתעלמו מהחלטת השר להעניק עדיפות לאזורי הפריפריה ולא קבעו מכסה בלתי מוגבלת לאזורי העדיפויות. מכיני המסמך לא הגדירו מכסה מיוחדת לאזורי יש" ע כפיצוי על אי הכללתם במכסה הראשונה בתעריף הישן. בכך לא תוקן העוול שנגרם למתיישבים ביהודה ושומרון בניגוד לעקרונות הממשלה של חיזוק ההתיישבות באזורים אלו.

 רשות החשמל חייבת לערוך בחינה מחדש של מדיניות התעריפים והעלאת התשלום בהתאם לאינטרס המדינה. רמת התעריפים המוצעת היא נמוכה ולא הגיונית מבחינה כלכלית ומנוגדת למגמה של עליית מחירי הפאנלים בעולם. היא תאלץ את היזמים להשתמש בחומר גלם זול מה שעלול להיות חרב פיפיות בעתיד. יש ליצור מדרג סביר בין תעריפי החשמל ולהבטיח תשלום גבוה יותר לבעלי גגות פרטיים כדי לעודד אותם להקים פרויקטים סולאריים. ברמת התעריפים המוצעת הכדאיות של הקמת פרויקטים על גבי גגות קטנים תתבטל לחלוטין והתוצאה תהיה שמספר התושבים שיוכלו ליטול חלק במהפכה הירוקה יפחת בצורה דרסטית ויצטמצם לבעלי גגות מסחריים גדולים. הליך השימוע שנקבע הוא חשוב ונכון מבחינה מנהלתית. חשוב שכל מי שהנושא הירוק חשוב בעיניו יתעמק בתוכנית ויעיר את הערותיו כי עכשיו הזמן לתקן בטרם יהיה מאוחר מדי.

 חומר רקע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy