פרסם אצלנו
צור קשר
יום שבת 20.07.2024

29 אוקטובר, 2009

הנדון: סקירת מדיניות ורגולציה – אנרגיה

משרד ארדינסט, בן נתן ושות' נוסד בשנת 1988, והוא נמנה כיום על השורה הראשונה של המשרדים המסחריים בישראל.

המשרד מייצג חברות מקומיות ובינלאומיות מובילות וכן קבוצות של משקיעים ויזמים, בקשר לתכנון, הקמה, מימון והפעלה של פרוייקטים בתחומי האנרגיה והתשתיות, לרבות בתחום של ייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות, טיפול בשפכים ובפסולת ותחבורה הציבורית. כמו כן, מייצג המשרד שורה של חברות קלינטק בתחומים מגוונים. המשרד גם מעורב בהליכי הסדרה ורגולציה בתחום של ייצור חשמל על ידי יזמים פרטיים.

את הפעילות בתחומים אלה מוביל עו"ד אורי נוי, שותף בכיר במשרד (noy@ebnlaw.co.il).

במסגרת סקירה זו, יתוארו החלטותיהם של גופי הרגולציה הרלוונטיים שעניינן קביעת מדיניות והסדרה בתחומי האנרגיה ובייחוד בתחום של ייצור חשמל. הסקירה תתמקד בישראל, האיחוד האירופי, ארצות הברית, הודו וסין.
נשמח לקבל את תגובותיכם, ולעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה בקשר לאמור בסקירה
nadav@ebnlaw.co.il.

I. ישראל
1. מכרז להשקעה במו"פ בנושאי אנרגיה חלופית, מתחדשת והתייעלות אנרגטית – ביום 15.10.09 פרסם המשרד התשתיות הלאומיות את המכרז אשר במסגרתו הוזמנו יזמים להגיש את הצעותיהם להשקעת קרן ההזנק של המשרד בפרויקטים שיציעו.
הקרן תסייע ליזמים שייבחרו להתקדם לקראת הוכחת ההיתכנות של תוכניותיהם באמצעות השתתפות של עד 62.5% מהתקציב המאושר של התוכנית, עד לתקרה של כ- 625,000 ש"ח, כאשר סה"כ יועמד לרשות היזמים סך של כ- 4.5 מיליון ש"ח. המועד האחרון להגשת ההצעות במסגרת המכרז הינו ביום 19.11.09.
קישור למסמכי המכרז –
http://www.mni.gov.il/mni/he-il/Research/ScientistCallForProposals/Tender_11_09.htm

2. מכרז להשקעה בפרויקטים זעירים של התייעלות אנרגטית – ביום 15.10.09 פרסם משרד התשתיות הלאומיות מכרז אשר במסגרתו יוכלו המציעים להציע פרויקטים משלושה סוגים: פרויקטים לחיסכון בחשמל, פרויקטים המשלבים מתודולוגיות של Performance Contracting, פרויקטים המשלבים טכנולוגיות של אנרגיה חלופית או מתחדשת. בסה"כ הקציב המשרד סכום של 3,000,000 ₪ כתמיכה באותם פרויקטים, כאשר סך של עד 700,000 ₪ מיועד לפרויקטים המשלבים טכנולוגיות של אנרגיה חלופית או מתחדשת.
קישור למסמכי המכרז –
http://www.mni.gov.il/NR/rdonlyres/D9794F66-6993-4411-9F4A-AE5863FC969C/0/tender_7_09.pdf

3. מכרז למתן רישיון הקמה והפעלה של רשת חלוקת גז טבעי באזור הדרום – ביום 15.10.09 פרסמה רשות הגז הטבעי את המכרז לחלוקת הגז הטבעי באזור דרום (אשדוד, קריית מלאכי, קריית גת, אשקלון ושדרות) לתקופה של עשרים וחמש שנים. המועד האחרון להגשת הצעות במסגרת המכרז הינו ביום 15.2.2010.
המכרז האמור פורסם בהתאם להחלטת ממשלה מס' מס' 175 מיום 12.5.09, במסגרתה הוטל על המשרד לפרסם מכרזים למתן רישיונות חלוקה באזורי החלוקה: דרום, כרמל והעמקים וחיפה והגליל המערבי.
קישור למסמכי המכרז –
http://www.mni.gov.il/NR/rdonlyres/9F1930F1-6994-4396-A06D-83CAAD10CBF0/0/tender_31_09_1.pdf

4. הארכת רישיון חלוקת הגז הטבעי של חברת מגל – מפעלי גז ונפט לישראל בע"מ – בהודעת משרד התשתיות הלאומיות נאמר כי הרישיון האמור הוארך עד לשנת 2013.
יצוין, כי בחודש נובמבר 2005 העניק שר התשתיות הלאומיות לחברה רישיון לחלוקה באזור ערד, וזאת, ללא מכרז ולא לאזור חלוקה גיאוגרפי בהתאם לחלוקה שקבעה הרשות, אלא בהתאם לסעיף 102 לחוק משק הגז הטבעי, תשס"ב-2002, אשר מאפשר לעוסק קיים להמשיך להסדיר את פעילותו.
קישור לנוסח ההודעה –
http://www.mni.gov.il/NR/rdonlyres/F8617E9A-2C09-4418-A326-7262DF9074B3/0/magal.pdf

5. שיתוף פעולה בין ישראל לצרפת בתחומי האנרגיות המתחדשות וההתייעלות האנרגטית – בהודעת דובר של משרד התשתית הלאומיות מיום 22.10.09, נאמר כי בפגישה בין שר התשתיות הלאומיות, הד"ר עוזי לנדאו לבין שרת המסחר והתעשייה הצרפתית, הגב' אן מארי אידראק, הוחלט על קידום תוכנית לשיתוף פעולה בתחומי התעשייה, האקדמיה והמדע, כמו גם בנושאי מדיניות ציבורית ורגולאטורית, פיתוח משאבי אנוש ומחקר ופיתוחן של טכנולוגיות חדשות.
קישור להודעת הדובר –
http://www.mni.gov.il/mni/he-il/Energy/Messages/EnergySpokesmanFrance.htm

6. עדכון טפסי בקשה לרישיון הספקת חשמל, רישיון חלוקת חשמל ורישיון ייצור חשמל – להודעת רשות החשמל בעניין זה צורפי טפסי הבקשות המעודכנים.
קישור לנוסח ההודעה –
http://www.pua.gov.il/52-1808-he/Electricity.aspx

7. מכרז להקמת מרכז אנרגיות מתחדשות בנגב – בהודעה של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, נאמר כי שר התמ"ת בינימין בן אליעזר הכריז כי בזמן הקרוב יפורסם המכרז להקמת המרכז שיתרכז בשלושה מישורי פעילות: מחקר יישומי משותף עם האקדמיה; פיתוח מיזמים טכנולוגיים-תעשייתיים וניסוי/הדגמה טכנולוגית בשטחי ניסוי. המרכז יתוקצב בסכום של 57 מיליוני ש"ח.
קישור לנוסח ההודעה –
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/5E2779D1-CAF1-44B7-A6E7-0E2FE3CD6562.htm

II. אירופה

8. משרד האנרגיה האנגלי הכריז על תמיכה בסך של 6 מיליון ליש"ט לחיפוש אתרים מתאימים להפקת אנרגיה גיאו-תרמית.
קישור לידיעה באתר משרד האנרגיה ושינוי האקלים האנגלי-
http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/news/pn122/pn122.aspx

9. הנציבות האירופית פרסמה את דו"ח הרבעון השני של שנת 2009 בדבר צריכת החשמל במשקי הבית במדינות האיחוד – הדו"ח כולל נתונים על משקי החשמל הסיטונאי במדינות האיחוד.
קישור לדו"ח המלא –
http://ec.europa.eu/energy/observatory/electricity/doc/qreem_2009_quarter2.pdf

10. הפחתת פליטות פחמן דו חמצני בתובלה - הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה פרסמה דו"ח העוסק בעניין זה, לפיו עד שנת 2050, צפוי מספר המכוניות לגדול פי 3 לכדי יותר מ- 2 מיליארד, בעוד שתנועת המשאיות עתידה להכפיל את עצמה ותנועת המטוסים צפויה לגדול פי 4. מגמות אלו יובילו להכפלת כמות האנרגיה המשמשת לתובלה וכתוצאה מכך לגידול בפליטות פחמן דו חמצני. בדו"ח נבחנות דרכים להתמודדות עם הגידול האמור מבלי להאיץ שינויי אקלים, ומסקנתו היא כי ניתן להתמודד עם הבעיה, בעלויות נמוכות מן הצפוי, בין היתר, באמצעות אנרגיה מתחדשת.
קישור לידיעה המלאה –
http://www.iea.org/press/pressdetail.asp?PRESS_REL_ID=293

III. ארה"ב

11. משרד האנרגיה האמריקאי והמעבדה הלאומית לאנרגיה מתחדשת הכריזו על פרויקט הממפה מתקנים פוטו-וולטאים ברחבי ארה"ב – במסגרת הפרוייקט ימופו התקנות חדשות של מתקנים כאמור, והמידע ירוכז במאגר נתונים מסודר. מאגר המידע יהיה זמין לכל דורש, וניתן יהיה ללמוד ממנו על שוק המתקנים הפוטוולטאיים ומגמותיו. המשתמשים יוכלו להוסיף מידע משלהם, לצפות במידע של אחרים ולקבל נתונים סטטיסטיים.
קישור לידיעה המלאה –
http://apps1.eere.energy.gov/news/progress_alerts.cfm/pa_id=256

קישור לאתר הפרויקט-
http://openpv.nrel.gov/

12. משרד האנרגיה האמריקאי הכריז על 37 מחקרים בתחום האנרגיה המתחדשת שיזכו למימון כולל של 151 מיליון דולר –המחקרים עוסקים, בין היתר, בדרכים לאספקת אנרגיה רציפה ממקורות כמו שמש ורוח ובשימוש בבקטריות להפקת דלק למכוניות מאור השמש, מים ופחמן דו חמצני.
קישור לידיעה המלאה –
http://www.energy.gov/news2009/8207.htm

13. שר האנרגיה האמריקאי הודיע על השקעה של 24 מיליון דולר בשלושה מחקרים העוסקים באנרגית רוח – מטרת המחקרים היא שיפור תפקודן ואמינותן של טורבינות רוח הממוקמות ביבשה ובים.
קישור לידיעה המלאה –
http://www.energy.gov/news2009/8135.htm

14. סגן נשיא ארה"ב הציג דו"ח מיוחד לעידוד משרות "ירוקות" ושיפור יעילות השימוש בחשמל במשקי הבית של המעמד הבינוני – המלצות הדו"ח כללו, בין היתר, הצעות להפחית עלויות של מכשירים חשמליים בעלי נצילות גבוהה על מנת שיהיו נגישים לכל וגיבוש סטנדרטיים אחידים בתחום.
קישור לידיעה המלאה –
http://www.energy.gov/news2009/8148.htm

15. קליפורניה הוכרזה המדינה המובילה בהתייעלות אנרגטית – המועצה האמריקאית לכלכלה יעילה אנגרטית (ACEEE) הכריזה על קליפורניה כמדינה המובילה בהתייעלות אנרגטית. המועצה בחנה 50 מדינות בשישה קריטריונים: סקטור השירותים, תוכניות הטבות ומדיניות ציבוריות, מדיניות תחבורה, תקנים אנרגטיים למבנים, ניצול משולב של חום וחשמל, תמריצים של הממשל המקומי וסטנדרטים לצריכת חשמל על ידי מכשירי חשמל. דו"ח הועדה מצא גם כי למיתון הייתה השפעה מינימאלית על תוכניות להתייעלות אנרגטית וכי במדינות שונות, כמו מיין, קולוראדו, דלאוור וטנסי, אף היה גידול ביוזמות להתייעלות אנרגטית.
קישור לידיעה המלאה –
http://aceee.org/press/e097pr.htm

IV. כלל עולמי

16. ממשלת הודו פרסמה תקנות לפיהן תעניק סיוע כספי למתקינים מערכות פוטו-וולטאיות קטנות – המערכות שיזכו לסיוע כספי הן מערכות פוטו-וולטאיות לתאורה ביתית, תאורת רחוב, רמזורים, תאורת שלטי חוצות ועוד. הסיוע הכספי יינתן גם למערכות המותקנות על גגות בתים וגגות של מבנים מסחריים. בתקנות מפורטים סוגי המערכות שיזכו למימון וגובה המימון לכל סוג.
קישור לקובץ התקנות –
http://mnes.nic.in/adm-approvals/spv-aa0910.pdf

17. הסוכנות ההודית להתייעלות אנרגטית פרסמה תכנית להתייעלות אנרגטית לשנת 2009 – התוכנית מתמקדת בנושאים הבאים: התייעלות אנרגטית בתאורה ביתית, הבלטת תיוגם של מכשירי חשמל יעילים אנרגטית, התייעלות אנרגטית בבניינים מסחריים ובנייה עתידית, התייעלות אנרגטית בבנייני הממשלה ועוד.
קישור לדו"ח המלא-
http://www.bee-india.nic.in/file/actionplan_2009.pdf

סקירה זו ניתנת כשירות ללקוחותינו, האמור בה אינו מהווה משום חוות דעת, ייעוץ משפטי, המלצה או הצעה לפעול בדרך כלשהי. ארדינסט, בן נתן ושות', עו"ד אינם נושאים באחריות כלשהי לנכונותם ודיוקם של הסקירה ופרטיה, ולא ישאו בשום מקרה באחריות לנזק מכל סוג ומין, שיגרם בגין שימוש במידע הכלול בסקירה זו.

בכבוד רב,

ארדינסט, בן נתן ושות', עו"ד
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy