פרסם אצלנו
צור קשר
יום שבת 20.07.2024

‏‏‏14 אוקטובר 2009

הנדון: סקירת מדיניות ורגולציה – אנרגיה
משרד ארדינסט, בן נתן ושות' נוסד בשנת 1988, והוא נמנה כיום על השורה הראשונה של המשרדים המסחריים בישראל.
המשרד מייצג חברות מקומיות ובינלאומיות מובילות וכן קבוצות של משקיעים ויזמים, בקשר לתכנון, הקמה, מימון והפעלה של פרוייקטים בתחומי האנרגיה והתשתיות, לרבות בתחום של ייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות, טיפול בשפכים ובפסולת ותחבורה הציבורית. כמו כן, מייצג המשרד שורה של חברות קלינטק בתחומים מגוונים. המשרד גם מעורב בהליכי הסדרה ורגולציה בתחום של ייצור חשמל על ידי יזמים פרטיים.
את הפעילות בתחומים אלה מוביל עו"ד אורי נוי, שותף בכיר במשרד (noy@ebnlaw.co.il).

במסגרת סקירה זו, יתוארו החלטותיהם של גופי הרגולציה הרלוונטיים שעניינן קביעת מדיניות והסדרה בתחומי האנרגיה ובייחוד בתחום של ייצור חשמל. הסקירה תתמקד בישראל, האיחוד האירופי, ארצות הברית, הודו וסין.

נשמח לקבל את תגובותיכם, ולעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה בקשר לאמור בסקירה

(nadav@ebnlaw.co.il)
 
I. ישראל
1. מטרות ותחומים מרכזיים לרפורמה בתחום התכנון ורישוי הבנייה – בהחלטת ממשלה מספר 777 מיום 2.10.09 הוחלט להטיל על ועדה מקצועית להגיש המלצות לתכנית מפורטת לרפורמה כאמור, אשר מטרותיה תהיינה כדלקמן:

1.1. לשפר, לקצר ולפשט את הליכי התכנון, הרישוי והבנייה, על מנת להקל על צרכני מוסדות התכנון.
1.2. ליצור רמה גבוהה של ודאות לגבי הליך ייזום ואישור תכניות או בקשות להיתרי בנייה.
1.3. להבטיח מענה תכנוני מלא, איכותי, גמיש ומגוון לצרכי החברה, הסביבה והמשק בישראל.

כמו כן, נקבע כי הרפורמה תעסוק, בין היתר, בנושאים הבאים:
1.4. הגדרה מחודשת של הליכי רישוי הבנייה במטרה לשפר, לקצר לייעל ולפשט את ההליכים.
1.5. הגדרה מחודשת של הליכי התכנון כך, שככלל, תכנית אחת תאושר בוועדה אחת.
1.6. קביעת לוחות זמנים מחייבים לכל הליכי התכנון והרישוי, תוך יצירת כלים שיבטיחו עמידה בהם.

1.7. הבטחת קידומם המהיר של פרויקטים בעלי חשיבות לאומית לרבות בחינת דרכים לקביעת הסדרים והליכים מיוחדים לקידום תחום תכנון התשתיות ותחום רישוי התשתיות.

עוד נקבע, כי הרפורמה תבוצע באמצעות חקיקת חוק תכנון ובנייה חדש, או על ידי חקיקת תיקון משמעותי לחוק הקיים.
קישור להחלטת הממשלה –
http://www.pmo.gov.il/PMO/Secretarial/Decisions/2009/10
/des777.htm

2. תיקון החלטת ממשלה מס' 3954 שעניינה "מחקר, פיתוח טכנולוגיות וייצור חשמל בתחום האנרגיה המתחדשת – בהחלטת ממשלה מספר 779 מיום 2.10.09 הוכנסו מספר תיקונים להחלטה האמורה, כמפורט בנוסח ההחלטה המלא.
קישור לנוסח ההחלטה –
http://www.pmo.gov.il/PMO/Secretarial/Decisions
/2009/10/des779.htm

3. רישיון ייצור והספקה לחברת פז בתי זיקוק אשדוד בע"מ – ביום 11.10.09 פרסמה רשות החשמל כי בהחלטה מיום 29.9.09 ניתנו רישיון ייצור והספקה לחברה לתקופה של 20 שנה, ביחס למתקן לייצור חשמל בטכנולוגיית קוגנרציה, בהיקף מותקן של 49 מגוואט.
קישור לנוסח ההחלטה –
http://www.pua.gov.il/Sip_storage/FILES/2/1482.pdf

II. אירופה

4. האיחוד האירופי ישקיע מיליארדים במחקרים בתחום האנרגיה – הנציבות האירופית הודיעה ביום 7.10.2009 כי במהלך העשור הקרוב, יש בכוונתה להכפיל פי שלושה את התקציב המיועד למחקרים בתחום האנרגיה, כך שהתקציב שיוקדש לנושא במהלך העשור הקרוב יגיע לכ-50 מיליארד יורו. מתוך סכום זה, יוקצו כ-6 מיליארד יורו למחקר בתחום אנרגיית הרוח, כ-16 מיליארד יורו יוקצו למחקר בתחום האנרגיה הסולארית וכ-9 מיליארד יורו יוקצו לתחום הביו-אנרגיה. גם תחומים "מסורתיים" כגון אנרגיה פוסילית ואנרגיה גרעינית יזכו לתקציבים במסגרת התכנית.
קישור לכתבה המלאה -
http://www.euractiv.com/en/energy/
eu-invest-billions-energy-research/article-186164

קישור להודעה לעיתונות באתר באיחוד האירופי –
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/
1431&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

5. הנציבות האירופית שואפת להרחיב את שיתוף הפעולה בתחום האנרגיה המתחדשת – נציבת האיחוד האירופי לקשרי חוץ, בניטה פררו-ולדנר, אירחה ביום 9.10.2009 בבריסל ועידה בדרג שרים, שדנה בדרכים להרחבת שיתוף הפעולה בין האיחוד האירופי, מדינות המזרח התיכון ומדינות המפרץ הפרסי, בתחום האנרגיה המתחדשת. הנציבה פררו-ולדנר אמרה שבעוד שלמדינות המזה"ת והמפרץ יש פוטנציאל גדול בייצור אנרגיה ממקורות מתחדשים, הרי שלמדינות האיחוד האירופי יש ידע טכנולוגי רב שהן יכולות לתרום בנושא, והיא מקווה שהוועידה תביא להרחבת שיתוף הפעולה בתחום.
להודעה לעיתונות באתר האיחוד האירופי –
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/
1494&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
קישור לנאומו של הנציב האירופי בתחום האנרגיות המתחדשות –
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/09/
457&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

6. הנציבות האירופית קנסה חברות המעורבות בקרטל בתחום השנאים – הנציבות האירופית קנסה ביום ,7.10.2009 שש חברות ענק, בסך של 67.6 מיליון יורו, בגין קיומו של קרטל בתחום של שנאי אנרגיה. החברה השוויצרית ABB נקנסה בסכום הגבוה ביותר של 33.8 מיליון יורו. על פי פרסומים, החברות נקנסו בשל השתתפותן בהסכם ג'נטלמני לאי תחרות בתחום שנאי האנרגיה באירופה וביפן. הנציבות נמנעה מלהשית קנס על חברת "סימנס" הגרמנית, שהשתתפה אף היא בקרטל, בגין העובדה שהיא הייתה זו שחשפה את קיומו.

7. הנציבות האירופית מתכננת שיפוץ "ירוק" לכ-15 מיליון בניינים – הנציבות האירופית מקדמת בימים אלו, טיוטת תכנית שבמסגרתה יעברו כ-15 מיליון בניינים באירופה "מהפך", ויהפכו לבניינים "ירוקים" ויעילים מבחינה אנרגטית. הצפי הינו כי התכנית תסייע לחסכון משמעותי של אנרגיה, ותתרום ליצירתם של כ-2 מיליון מקומות עבודה בתחום הבנייה.

8. הנחיות חדשות לעסקים באנגליה בתחום מדידת פליטת גזי החממה – המשרד לאנרגיה ושינוי האקלים האנגלי פרסם ביום 1.10.2009 הנחיות חדשות לעסקים וארגונים, שעניינן מדידה והפחתה של פליטת גזי חממה על ידם. המגזר העסקי באנגליה אחראי לחלק ניכר מסך פליטת גזי החממה, ולכן יש לו תפקיד משמעותי בניסיונות של אנגליה לעמוד במחויבויותיה בתחום שינוי האקלים. ההנחיות יסייעו לעסקים ולארגונים למדוד את כמות גזי החממה הנפלטים על ידם ולעמוד ביעדים של הפחתת הכמות.
קישור לידיעה באתר משרד האנרגיה ושינוי האקלים האנגלי –
http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/news
/pn111/pn111.aspx


III. ארה"ב
9. דו"ח חדש פורסם אודות השימוש באנרגיה גיאו-תרמית בשנת 2008– דו"ח חדש שפרסם ה-EIA (Energy Information Administration) האמריקאי מסכם את הפעילות בתחום ייצור האנרגיה הגיאו-תרמית בשנת 2008. מהדו"ח עולה כי בסך הכל חלה עלייה בנפח הפעילות בתחום של למעלה מ-40%.
קישור לדו"ח באתר ה-EIA –
http://www.eia.doe.gov/cneaf/solar.renewables/
page/ghpsurvey/geothermalrpt.pdf
 

10. הושלמה בנייתה של חוות הרוח הגדולה בעולם – בנייתה של חוות ייצור אנרגית רוח הגדולה בעולם הושלמה בטקסס. בחווה תיוצר אנרגיה בטכנולוגיה של שימוש ברוח בהספק של 781.5 מגהוואט. עלות הקמת החווה הייתה למעלה ממיליארד דולר, בבנייתה השתתפו למעלה מ-500 עובדים והיא כוללת 627 טורבינות רוח.
לכתבה המלאה באתר סוכנות הידיעות "רויטר" -
http://www.reuters.com/article/bondsNews/
idUSN3023624320091001

11. ארה"ב וסין קיימו את הישיבה הראשונה של הפורום לפיתוח רכב חשמלי – ארה"ב וסין קיימו ביום 29.9.2009 את הישיבה הראשונה של הפורום המשותף לשתי המדינות, בעניין פיתוח הטכנולוגיה של רכבים חשמליים. בפורום השתתפו 140 איש משתי המדינות, מתחומי הממשל, התעשייה, האקדמיה והמשפטים. בישיבת הפורום נדונו הסטאטוס של תעשיית הרכב החשמלי, והאפשרויות לשיתוף פעולה ופיתוח משותף בתחום.
לכתבה המלאה באתר משרד האנרגיה האמריקאי –
http://www.energy.gov/news2009/8090.htm

12. משרד האנרגיה יקצה כ-72 מיליון דולר לתמיכה בפרויקטים לשימור וייעול צריכת אנרגיה ב-7 מדינות - שר האנרגיה האמריקאי סטיבן צ'ו הודיע ביום 1.10.09 כי במסגרת ה-American Recovery and Reinvestment Act, יקצה משרדו את הסכום כמענקי תמיכה בתוכניות הפועלות למען צמצום השימוש באנרגיה, הפחתת פליטה פחמנית ויצירת משרות מקומיות הקשורות בשמירה על הסביבה. המענקים הוענקו למדינות איידהו, נוואדה, ניו-ג'רזי, אורגון, פוארטו ריקו, דרום דקוטה ואיי הבתולה האמריקאיים.
לכתבה המלאה באתר משרד האנרגיה האמריקאי –
http://www.energy.gov/news2009/8099.htm

13. משרד האנרגיה עורך תחרות לעיצוב ובניית בתים סולאריים ע"י סטודנטים ב-National Mall בוושינגטון – 20 צוותי משימה אוניברסיטאיים, הכוללים כ-800 סטודנטים מכל רחבי צפון אמריקה ומערב אירופה, התחרו בתכנון ובניית בתים סולאריים. הבתים תוכננו במהלך השנה שחלפה על ידי הסטודנטים מהצוותים השונים, ונבנו בשדרה הוושינגטונית כחלק מתחרות שנערכה בין ה-8 ל-18 לחודש אוקטובר. הבתים שעיצבו הסטודנטים לתחרות נבחנו בפרמטרים שונים, כגון: ארכיטקטורה, נוחות, אטרקטיביות, הנדסה, תאורה ושימושיות. הצוותים אף נדרשו לבצע פעולות ביתיות יום-יומיות בבתים שבנו לצורך התחרות על מנת לבחון את מידת יעילותם האנרגטית של הבתים שתכננו.
לכתבות המלאות באתר משרד האנרגיה האמריקאי –
http://www.energy.gov/news2009/8097.htm
http://www.energy.gov/news2009/8127.htm

14. משרד האנרגיה מעניק פרסים לפרויקטים חדשניים ללכידה ואחסון של פליטות פחמן תעשייתיות – שר האנרגיה האמריקאי סטיבן צ'ו הודיע ביום 2.10.09 על הענקת סבב ראשון של פרסים בסך 44 מיליון דולר לפרויקטים המקדמים פתרונות טכנולוגיים ללכידת פליטות דו-תחמוצת הפחמן שנגרמות עקב שימוש תעשייתי, לשם אחסונן או לשם שימוש חוזר מועיל בהן. המימון שהוענק לפרויקטים ניתן מכוח ה- American Recovery and Reinvestment Act, ומהווה רק חלק ראשון בתהליך שבסופו ייבחרו הפתרונות המבטיחים ביותר. הפתרונות הנבחרים יזכו למימון נוסף של עד כ-1.4 מיליארד דולר במצטבר.
לכתבה המלאה באתר משרד האנרגיה האמריקאי –
http://www.energy.gov/news2009/8102.htm

15. בכירים בממשל האמריקאי קוראים לגיבוש תוכנית אנרגיה מקיפה במהלך פורום משותף עם בכירים מהסקטור העיסקי – שר האנרגיה האמריקאי סטיבן צ'ו, שר המסחר גארי לוק והעוזרת הנשיאותית לענייני אנרגיה ושינויי אקלים קרול בראונר נכחו בפורום כלכלה ואנרגיה ירוקה שנערך בבית הלבן בהשתתפות בכירים מהעולם העסקי ביום 7.10.09. הבכירים קראו לארה"ב לגבש תוכנית מקיפה בכל הנוגע למשק האנרגיה במטרה להחיות את הכלכלה האמריקאית, להחזיר את השליטה באופן ניצול האנרגיה ולהשתחרר מהתלות בנפט שמסכנת, לדבריהם, את סביבתה, בטחונה הלאומי ועושרה של ארה"ב.
לכתבה המלאה באתר משרד האנרגיה האמריקאי –
http://www.energy.gov/news2009/8112.htm

16. משרד האנרגיה האמריקאי הכריז על מתן הלוואות לסקטור הפרטי במטרה לעודד פרוייקטים בתחום האנרגיה המתחדשת – שר האנרגיה האמריקאי סטיבן צ'ו הכריז ב-7.10.09 על כך שמשרדו יעניק הלוואות בסכום כולל של 750 מיליון דולר על מנת לעודד ולהאיץ את קידומם של פרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת, בהם יהיו מעורבים גורמים מהסקטור הפרטי האמריקאי. ההלוואות יינתנו מכוח ה- American Recovery and Reinvestment Act לפרויקטים בתחומי האנרגיה הסולרית, הביו-מסה, רוח, גיאותרמית ואנרגית מים.
לכתבה המלאה באתר משרד האנרגיה האמריקאי –
http://www.energy.gov/news2009/8108.htm

17. משרד האנרגיה האמריקאי הודיע על הקצאת 87 מיליון דולר לתמיכה בפיתוח טכנולוגיות אנרגיה סולארית – שר האנרגיה האמריקאי הודיע ב-8.10.09 על הקצאת סכום של 87 מיליון דולר לטובת פיתוח טכנולוגיות חדשות בתחום האנרגיה הסולארית, לצד מימון פריסתן של מערכות קיימות להפקת אנרגיה סולארית ללא פליטת פחמן. השקעה זו באה על רקע הניסיון שמקדם הממשל להפוך את ייצור החשמל הסולארי בארה"ב למשתלם במונחי עלות/תועלת עד לשנת 2015, ובה בעת לפתח דור חדש של טכנולוגיות סולריות עתידיות.
לכתבה המלאה באתר משרד האנרגיה האמריקאי –
http://www.energy.gov/news2009/8115.htm

18. שר האנרגיה האמריקאי פרסם מכתב שהפיץ לעמיתיו בפורום שרי אנרגיה שנערך בלונדון – המכתב, שהופץ ב-13.10.09 לשרי האנרגיה המשתתפים בפורום על ידי שר האנרגיה האמריקאי סטיבן צ'ו, כלל קריאה להצבת יעד בדבר קידום טכנולוגיות ללכידה ואחסון של פליטות פחמניות על מנת להפכן לנפוצות, זמינות וברות השגה בטווח של 10 השנים הקרובות. כמו כן, מפרט צ'ו במכתב הפומבי את מידת מחויבותה של ארה"ב לספק תמריצים כלכליים בתחום זה, בעיקר בתחום המחקרי-מדעי, וקורא למדינות אחרות לתת כתף במאמץ לפיתוחן של טכנולוגיות מתקדמות בתחום צמצום הזיהום מפליטות פחמניות.
לכתבה המלאה באתר משרד האנרגיה האמריקאי –
http://www.energy.gov/news2009/8125.htm

19. משרד האנרגיה האמריקאי הכריז על צעדים לחיזוק האכיפה של תקנים ליעילות אנרגטית – משרד האנרגיה האמריקאי הודיע ב-13.10.09 על נקיטת שורה של צעדים שנועדו לשפר את יכולת המשרד לאכוף ולבקר עמידה של מוצרים, שירותים וחברות בתקנים של יעילות אנרגטית. אכיפה יעילה יותר של התקנים בארה"ב יכולה להוביל, כך מאמינים בממשל האמריקאי, לצמצום של עד 2 מיליארד טון בפליטות דו תחמוצת הפחמן במדינה.
לכתבה המלאה באתר משרד האנרגיה האמריקאי –
http://www.energy.gov/news2009/8129.htm

20. משרד האנרגיה האמריקאי הכריז על מימון של עד 55 מיליון דולר לפיתוח טכנולוגיות ללכידת פליטות פחמניות בתחנות כוח פחמיות – שר האנרגיה האמריקאי סטיבן צ'ו הכריז ביום 13.10.09 על הקצאת מימון בסך 55 מיליון דולר לטובת פיתוחן של טכנולוגיות מתקדמות לטיפול בפליטות פחמניות מזהמות מארובות של תחנות כוח פחמיות. טכנולוגיות אלו, כך מצפים בממשל, יאפשרו להפחית משמעותית את פליטת גזי החממה מתחנות כוח.
לכתבה המלאה באתר משרד האנרגיה האמריקאי –
http://www.energy.gov/news2009/8131.htm

IV. כלל עולמי

21. הודו פרסמה תקנות לקביעת תעריפים בתחום האנרגיות המתחדשות – הועדה ההודית לרגולציה בתחום האנרגיה הודיעה ביום 17.9.2009 על תקנות לקביעת תכנית תעריפים (Feed-In Tariffs) לייצור אנרגיה בתחומי האנרגיות המתחדשות. הועדה רואה חשיבות רבה בקביעת תעריפים כנ"ל, נוכח התחזית כי בשנת 2010 כ-5% מצריכת האנרגיה הכללית במדינה תגיע מתחום האנרגיות המתחדשות.
לקישור להודעת הועדה –
http://www.cercind.gov.in/2009/September09/
Press-Release_17.09.09_RE%20regulations.pdf

22. משרד האנרגיה המתחדשת ההודי פרסם מסגרת למחקר בתחום האנרגיה התרמו-סולארית – המשרד פרסם ביום 5.10.2009 הצעה למסגרת מחקר ופיתוח בתחום האנרגיה התרמו-סולארית. מטרת המחקר לפתח יישומים ולייעל את תחום האנרגיה התרמו-סולארית, ולהפחית את עלויות הייצור של האנרגיה התרמו-סולארית בהודו.
קישור להצעה באתר המשרד ההודי –
http://mnre.gov.in/pdf/solar_r&d_framework.pdf

23. המיליארדר ג'ורג' סורוס ישקיע מיליארד דולר בטכנולוגיות ירוקות – המיליארדר האמריקאי ג'ורג' סורוס הודיע ביום 10.10.2009 בקופנהגן כי ישקיע כמיליארד דולר בטכנולוגיות של אנרגיות נקיות, על מנת לסייע למאבק בשינוי האקלים העולמי.
לקישור לכתבה המלאה באתר סוכנות הידיעות "רויטר" -
http://www.reuters.com/article/newsOne
/idUSTRE5992BJ20091010

24. סוכנות האנרגיה הבינ"ל פרסמה מפת דרכים לפיתוח טכנולוגי בתחום אחסון ושימור הפחמן – סוכנות האנרגיה הבינלאומית פרסמה ביום 13.10.2009, בתום שיחות שנערכו בלונדון, מפת דרכים שאמורה לספק למקבלי ההחלטות בפוליטיקה ובתעשייה מידע אודות אבני דרך ודרכי פעולה בתחום שימור ואחסון גז הפחמן, במטרה לאפשר פיתוחים טכנולוגיים שיסייעו בהפחתת פליטת גזי החממה.

קישור לאבני הדרך באתר הסוכנות –
http://www.iea.org/Papers/2009/CCS_Roadmap.pdf

25. סוכנות האנרגיה הבינ"ל פרסמה ציטוטים מתוך התחזית לתחום האנרגיה בשנת 2009 – סוכנות האנרגיה הבינלאומית פרסמה ביום 6.10.2009 ציטוטים ראשונים מתוך התחזית שלה לתחום האנרגיה בשנת 2009. על פי החלקים שפורסמו, ההשקעות בטכנולוגיות מזהמות פחתו בשנה זו, ופליטת הפחמן הדו חמצני תפחת בכ-3% במהלך השנה.
לידיעה באתר הסוכנות –
http://www.iea.org/Textbase/press/
pressdetail.asp?PRESS_REL_ID=290

קישור לחלקים שפורסמו עד כה –
http://www.iea.org/weo/docs/weo2009/

climate_change_excerpt.pdf


בכבוד רב,

ארדינסט, בן נתן ושות', עו"ד
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy